Informace pro ZKO:

09.04.2015 09:41

V případě, že jste od ČKS obdrželi zpět 1000 korunový kolek a nemáte pro něj využití, můžete jej na vyhrazených pobočkách České pošty vyměnit za peníze.

Za odkup se vybírá poplatek ve výši 5 % z nominální hodnoty kolkové známky odkoupených kolkových známek, dle aktuálně platných Poštovních podmínek České pošty, s.p., - Ceník.

Žadatel musí o odkup písemně požádat a předložit svůj doklad totožnosti. V žádosti uvede počet kolkových známek dle jednotlivých nominálních hodnot a jejich úhrn, svoje jméno a příjmení, přesnou adresu a zároveň stvrdí svým podpisem příjem vyplacené částky. K odkupu musí být předloženy obě části kolkové známky.

Žadatelé se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Seznam provozoven naleznete zde