Z jednání PČKS

01.07.2015 11:28

všechny ZKO, pokud ještě nemají zaregistrovány změny v souladu s NOZ musí předložit tyto podklady nejpozději do 31.10.2015, po tomto datu si budou ZKO veškeré podklady zpracovávat samostatně a budou je zasílat pouze k podpisu na sekretariát ČKS, který je následně odešle na rejstříkový soud, podklady doručené sekretariátu ČKS do tohoto data vyřídí přímo sekretariát